เพลง Boyfriend – Justin Bieber  เพลงสากลใหม่ 2012  เพลงสากลใหม่
ฟังเพลงสากลใหม่ Boyfriend – Justin Bieber [MV] เพลงสากลใหม่ 2012 เพลงสากล ฮิต
เพลงสากลออนไลน์, เพลงสากล, ฟังเพลงสากลใหม่, เพลงสากลฮิต, Boyfriend, Justin Bieber, MV เพลงสากล,
Album: Believe
Genre: R&B, hip-hop
Lyrics by: Justin Bieber, Michael Posner, Mason D. Levy, Mat Musto

เพลง Boyfriend – Justin Bieber เพลงสากลใหม่ 2012  mv


เนื้อเพลง Boyfriend – Justin Bieber เพลงสากลใหม่ 2012
If I was your boyfriend, I’d never let you go
I can take you places you ain’t never been before

เพลง What Makes You Beautiful – One Direction [mv]

เพลง What Makes You Beautiful – One Direction [mv] เพลงสากลใหม่ 2012

Album: Up All Night
Genre: Pop
Lyrics by: Rami Yacoub, Savan Kotecha, Carl Falk

เนื้อเพลง What Makes You Beautiful – One Direction [mv] เพลงสากลใหม่ 2012
You're insecure
Don't know what for
You're turning heads when you walk through the door